W dalszym ciągu trwa akcja reklamowa Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek, która od września zostanie uruchomiona w naszej miejscowości. Ma ona na celu nie tylko pozyskanie nowych uczniów, ale przede wszystkim poinformowanie mieszkańców Rzeszowa i okolic o powstaniu tego typu placówki w Bziance.

W ramach akcji w dniach 28 maja – 11 czerwca 2012 r. w 50 autobusach MPK znajdowały się plakaty reklamujące nową szkołę, a 29 maja 2012 r. w rzeszowskich Nowinach ukazała się reklama modułowa placówki.

Reklama modułowa szkoły