26 kwietnia 2012 r. Bziankę ponownie odwiedziły Siostry ze Zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu: Elena Wróbel (przełożona Prowincji Krakowskiej), Estera Sproska (członkini Zarządu Prowincjalnego) oraz Maria Skwarek (przyszła dyrektor Szkoły Podstawowej w Bziance).

Siostry przywiozły ze sobą zezwolenie Wójta Gminy Świlcza na uruchomienie od września 2012 r. nowej szkoły w naszej miejscowości. Przedstawiły również najbliższe plany Zgromadzenia w tej sprawie oraz odwiedziły miejsce, w którym od sierpnia 2012 r. zamieszkają siostry przydzielone do pracy w Szkole Podstawowej w Bziance, udzielając na miejscu wskazówek na temat remontu budynku i planowanego wyposażenia.