W kwietniu 2012 r. wykonano nowy chodnik w kierunku kościoła parafialnego. Remontowany odcinek rozpoczyna się przy wjeździe na plac szkolny starej szkoły, a kończy przy bramie na plac kościelny.

W celu wykonania szerokiego chodnika aż po bramę kościelną, dokonano częściowego przesunięcia ogrodzenia parafialnego. Koszt inwestycji wyniósł ok. 21 tys. zł. Fundusze pochodziły ze środków gminnych i sołeckich.