26 kwietnia 2012 r. Decyzją Nr ED.4423/-01/2012 Wójt Gminy Świlcza Wojciech Wdowik wyraził zgodę na założenie przez Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek Publicznej Szkoły Podstawowej w Bziance.

Przekazanie szkoły