30 marca 2012 r. odbędzie się pierwsza w historii parafii Droga Krzyżowa, której szlak będzie prowadził drogami Bzianki.

Nabożeństwo rozpocznie się o g. 18.00 uroczystą Mszą św., a po jej zakończeniu około g. 18.30 wyruszy Droga Krzyżowa. Pierwsza stacja została zaplanowana przy Krzyżu Misyjnym na placu kościelnym, a ostatnia przy krzyżu w Nosówce postawionym w 1999 r. przez Marię i Jana Bijosiów. Droga Krzyżowa przejdzie drogą górną przez Bziankę oraz drogą dolną (graniczną). Uczestnicy w czasie nabożeństwa będą nieść drewniany, trzymetrowy krzyż oraz zapalone lampiony. Zakończenie Drogi Krzyżowej planowane jest około g. 20.00.

Trasa Drogi Krzyżowej 2012 r.