23 marca 2012 r. Rada Gminy Świlcza w czasie XIX. Sesji przyjęła Uchwałę w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Bziance.

Dokument jest realizacją wcześniejszej uchwały z 13 stycznia 2012 r. Jest on konieczny, aby mogło nastąpić zgodne z prawem przejście i powołanie nowej placówki oświatowej w Bziance. Nową szkołę od września 2012 r. prowadzić będzie Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek z prowincji krakowskiej.

Należy zaznaczyć, że Podkarpacki Kurator Oświaty oraz związki zawodowe widząc szansę na uratowanie szkoły w nowej formie pozytywnie zaopiniowały wniosek o likwidacji placówki w jej dotychczasowym kształcie.

Obecnie na ręce odpowiednich organów Siostry Nazaretanki złożyły już komplet wymaganych dokumentów do zatwierdzenia nowej szkoły, m.in. wykaz nowych nauczycieli. Zgromadzenie oczekuje dalszych decyzji władz państwowych i kościelnych.

Uchwała o likwidacji szkoły