W dniach 17-22 marca 2012 r. parafia Bzianka przeżywała Misje Święte. Tegoroczne nauki misyjne wygłosił ks. Wojciech Chochół, proboszcz parafii Trześń koło Mielca (diecezja tarnowska).

Misjom Świętym przyświecało hasło: Kościół i rodzina naszym domem. W ich trakcie sprawowano szesnaście Mszy św.; wygłoszono siedemnaście nauk misyjnych stanowych i ogólnych; przeprowadzono specjalne nabożeństwa dla chorych oraz za zmarłych na cmentarzu parafialnym; udzielono licznych błogosławieństw i sakramentów: namaszczenia chorych oraz pokuty. Ukoronowaniem tego szczególnego czasu był Dzień wdzięczności Bogu za Rodzinę. Na czas Misji Świętych przygotowano także okolicznościowy folder.

  Odnowienie przysięgi małżeńskiej

  Podziękowania Księdza Proboszcza

Misje święte 2012

Folder misji - zewn.