W piątek 30 marca 2012 r. odbyła się Droga Krzyżowa drogami Bzianki.

Droga Krzyżowa rozpoczęła się przy Misyjnym Krzyżu na placu kościelnym. Mieszkańcom idącym szlakiem kolejnych stacji towarzyszył drewniany krzyż, niesiony przez wiele grup, m.in.: kobiet, mężczyzn, młodzieży, ministrantów, lektorów, dzieci szkolnych, kilku Róż Różańcowych, Caritas i Akcji Katolickiej. Księdz proboszcz Roman Gawron oraz członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży odczytywali rozważania kolejnych stacji. Mieszkańcy nieśli zapalone lampiony oraz świece. Śpiewano pieśni pasyjne. Modlącym się nie przeszkodziły opady deszczu i zimny wiatr.

Krzyż postawiony w 1999 r. w Nosówce był ostatnią stacją nabożeństwa, trwającego ponad półtorej godziny. W drodze powrotnej do kościoła parafialnego odmówiono modlitwę różańcową. Nabożeństwo było zabezpieczane przez Ochotniczą Straż Pożarną z Bzianki.

Należy zaznaczyć, że było to pierwsze w historii parafii Bzianka pasyjne nabożeństwo w terenie. Odbyło się ono tydzień po zakończeniu Misji Świętych, a dwa dni przed liturgicznymi obchodami  uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy (Niedziela Palmowa). Ostatnie nabożeństwo, którego trasa biegła tak daleko w głąb miejscowości Bzianka, miało miejsce 20 lat temu i była to Procesja Bożego Ciała.

Droga Krzyżowa 2012