12 lutego 2012 r. w budynku Szkoły Podstawowej w Bziance odbyło się spotkanie rodziców dzieci zapisanych do placówki, której uruchomienie zaplanowano na rok szkolny 2012/2013. Prócz rodziców uczestniczyli w nim przedstawiciele Społecznego Komitetu, wójt gminy Świlcza Wojciech Wdowik, s. Maria Skwarek ze Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek, która od września 2012 r. obejmie dyrekcję nowej placówki w Bziance oraz przedstawiciele Telewizji Polskiej – Oddział Rzeszów.

W czasie spotkania głos zabrał wójt Wdowik, który przedstawił działania samorządu na rzecz uruchomienia nowej szkoły w Bziance, przybliżył proces prawnego przekazania placówki oraz wyraził swoje duże zadowolenie ze współpracy ze Społecznym Komitetem. O pracy Komitetu mówił także jego przewodniczący Jerzy Zając.

S. Maria Skwarek zwróciła uwagę na sprawy związane z działalnością nowej placówki, jej organizacją, doborem kadry naukowej oraz wieloma innymi zagadnieniami. Odpowiedziała także na pytania rodziców.

  Materiał TVP Rzeszów z programu Aktualności

  Wypowiedź Przewodniczącego Społecznego Komitetu

  Wypowiedź Wójta Gminy Wojciecha Wdowika

  Wypowiedź s. Marii Skwarek, przyszłej dyrektor szkoły

  Odpowiedzi s. Marii na pytania rodziców