29 lutego 2012 r. w Gazecie Codziennej Nowiny ukazał się artykuł dotyczący likwidacji 142 szkół różnego stopnia.

Kolejny raz w gronie szkół idących pod nóż, które zostaną definitywnie zamknięte wymienia się Szkołę Podstawową w Bziance. Nikt nie wpadł na to, żeby rozgraniczyć szkoły zamykane całkowicie, od szkół, które będą działać w innej formie (wtedy likwidacja jest jednś z form przekazania placówki bez obciążeń).

Kilka tygodni temu artykuł o podobnym wydźwięku ukazał się w Super Nowościach, o czym także informowałem. Wciąż podtrzymuję zdanie, że takie niedoprecyzowanie informacji w sprawie Bzianki może budzić spore obawy czytelników i pytania rodziców. W konsekwencji może wpłynąć na brak dalszych chętnych do zapisu dziecka do nowej szkoły, zwłaszcza, że rzeszowska prasa i moja strona to jedyne miejsca, gdzie informuje się o projekcie Sióstr Nazaretanek.