20 stycznia 2012 r. Rada Gminy Świlcza, w czasie XVII sesji obecnej kadencji zdecydowała jednogłośnie w drodze Uchwały Nr XVII/120/2012 o zamiarze likwidacji Szkoły Podst. w Bziance z dniem 31 sierpnia 2012 r.

Uchwała taka, a w konsekwencji pełna likwidacja szkoły jest konieczna, aby zgodnie z prawem mogło dojść do przekazania Szkoły Podstawowej w Bziance Zgromadzeniu Sióstr Nazaretanek i uruchomienia ich placówki.

Uchwała o zamiarze likwidacji