22 stycznia 2012 r. w kościele parafialnym w Bziance odbył się I. Parafialny Konkurs Kolęd i Pastorałek. W konkursie wystąpiło 18 dzieci, podzielonych według dwóch kategorii: klasy 0-III, klasy IV-VI. Mali kolędnicy reprezentowali wszystkie miejscowości parafii Bzianka. Konkurs zorganizował ks. proboszcz Roman Gawron.

Uczestnikami konkursu byli:

Emilia Malak, Julia Micał, Gracjan Sołtys, Mateusz Miłek, Magdalena Helma, Weronika Kutowicz, Grzegorz Puzio, Dominik Kłeczek, Justyna Skwirut, Kinga Helma, Dominika Widak, Karolina Kaszuba, Milena Sroka, Rozalia Stachowicz, Weronika Długosz, Natalia Kubicz, Anna Biały oraz Izabela Wiązek.

Wszystkie występy były piękne. Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie wyłonienia tych najlepszych. Oto wyniki konkursu:

Klasy I-III: 1. miejsce: Julia Micał (Gore gwiazda); 2. miejsce: Weronika Kutowicz (Pastuszek); 3. miejsce: Magdalena Helma (Dzisiaj w Betlejem) i Gracjan Sołtys (Aniołkowie).

Klasy IV-VI: 1. miejsce: Karolina Kaszuba (Lulajże Jezuniu);  2. miejsce: Kinga Helma (O gwiazdo); 3. miejsce: Justyna Skwirut (O gwiazdo).

Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, nagrody rzeczowe oraz słodycze. Na zakończenie konkursu mali kolędnicy zaśpiewali dla babć oraz dziadków kolędę Pójdźmy wszyscy do stajenki.

Wystąpienie finałowe uczestników

I. Konkurs Kolęd i Pastorałek 2012 r.