22 sierpnia 2011 r. w czasie zebrania wiejskiego mieszkańcy Bzianki zostali poinformowani o inicjatywie całkowitego odnowienia drogi powiatowej nr 1391R Sędziszów – Rzeszów biegnącej także przez Bziankę. Pomysłodawcą projektu jest radny powiatu Wiesław Kwasek ze Zgłobnia. W tej sprawie skierował pismo do starosty rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego. W odpowiedzi starosta zaznaczył, że ewentualna budowa musiałaby w części zostać sfinansowana także przez samorządy gmin: Boguchwała i Świlcza.

W czasie spotkania w tej sprawie, w którym uczestniczyli także przedstawiciele władz sołeckich Bzianki, wójtowie obydwu zainteresowanych gmin wyrazili chęć włączenia się w projekt radnego Kwaska. Ustalono, że na realizacją tej inwestycji zostanie napisany wniosek o środki unijne.

Mieszkańcy Bzianki w czasie zebrania wiejskiego zostali poinformowani także, że okres oczekiwania na rozpoczęcie prac finansowanych ze środków unijnych trwa 3 lata. Jednogłośnie zdecydowano, że Bzianka jest zainteresowana tą inicjatywą, nawet za cenę czekania kolejnych kilku lat. Sołtys Grażyna Gołąb została zobowiązana przez mieszkańców do prezentowania pozytywnego stanowiska wsi wobec projektu radnego Kwaska, w czasie kolejnych spotkań w tej sprawie.

Przypominam, że 20 marca 2011 r. w czasie zebrania wiejskiego mieszkańcy Bzianki zobowiązali w drodze uchwały wójta gminy Świlcza do wystąpienie z wnioskiem do władz powiatowych o przeprowadzenie remontu drogi powiatowej w Bziance. Z nieoficjalnych źródeł dowiedziałem się, że do dnia dzisiejszego taki wniosek do Starostwa w Rzeszowie nie wpłynął.

Pismo Radnego Wiesława Kwaska

Odpowied? Starosty Rzeszowskiego Józefa Jod?owskiego

Mapa drogi powiatowej w Bziance