W dniu beatyfikacji Jana Pawła II, 1 maja 2011 r. w kościele parafialnym w Bziance zawisł obraz nowego błogosławionego.

Wizerunek ten 24 czerwca 1982 r. otrzymał w prezencie ówczesny proboszcz parafii ks. Jan Kobylarz. Jak mówi dedykacja na jego odwrocie był darem dla uwieńczenia chwalebnego dokonania, jakim jest zbudowanie kościoła parafialnego w Bziance. Autorem obrazu był Henryk Długosz.

Z okazji beatyfikacji papieża, ks. senior Jan Kobylarz postanowił przekazać obraz, jako swój dar dla parafii Bzianka. Renowację wizerunku papieskiego w kwietniu 2011 r. wykonała parafianka Władysława Skwirut.