Kliknij, aby odczyta? wybran? wiadomo??.

Wydarzenia s? uporz?dkowane nast?puj?cej kolejno?ci: wiadomości m?odsze znajduj? się na pocz?tku, a starsze u do?u.

 1. Spór o nauk? dzieci z Bzianki
 2. Budow? chodnika przerwa?a zima
 3. TVN24 o kanalizacji w Bziance
 4. Wyniki wyborów samorz?dowych 2010 r.
 5. Wybory samorz?dowe – jak g?osowa??
 6. GC “Nowiny” o kanalizacji w Bziance
 7. Dalsza budowa chodnika przez wie?
 8. Nowe bramki na boisku szkolnym
 9. Kandydaci na radnych z Bzianki
 10. Zapowied? wyborów samorz?dowych
 11. Termomodernizacja Domu Ludowego
 12. Powitanie ks. Romana Gawrona w parafii
 13. Pierwsza Msza św. ks. Romana Gawrona
 14. Ks. Roman Gawron nowym proboszczem
 15. Podzi?kowania ks. Janowi  Kobylarzowi
 16. Do?ynki Gminne w B??dowej Zg?obie?skiej
 17. Nawierzchnia na drodze górnej
 18. Wyniki II tury wyborów prezydenckich
 19. Przed II tur? wyborów prezydenckich
 20. Wyniki I tury wyborów prezydenckich
 21. Wybory prezydenckie 2010 r.
 22. Bzianka walczy?a z wod? (02-04 VI 2010)
 23. Przyrwa znów wyla?a (02 VI 2010)
 24. Wielka woda w Bziance (19 V 2010)
 25. Trudna sytuacja powodziowa (17-18 V 2010)
 26. Tablica pami?ci ks. Stanisława Rejmana
 27. Dwa lata strony o Bziance
 28. Najwi?ksza tragedia narodowa
 29. Bzianka w bud?ecie gminy 2010 r.
 30. Roztopy 2010 r. w Bziance
 31. Nowy o?tarz g?ówny gotowy
 32. Bardzo trudne warunki drogowe
 33. Zmiany wystroju ołtarza w Bziance
 34. Dni wywozu odpadów w 2010 r.
 35. Brak od?nie?ania dróg w Bziance
 36. Nowe lampy uliczne w Bziance
 37. Zmar? ks. kan. Stanisław Rejman