Kliknij, aby odczyta? wybran? wiadomo??.

Wydarzenia s? uporz?dkowane nast?puj?cej kolejno?ci: wiadomości m?odsze znajduj? się na pocz?tku, a starsze u do?u.

 1. Koniec walki o Rzeszów?
 2. Po?wi?cenie nowej cz??ci szko?y
 3. Nowy asfalt na drodze górnej
 4. Przygotowania do asfaltowania
 5. Nowe przystanki autobusowe
 6. Program “Interwencje” o Bziance
 7. Kostka przy starej cz??ci szko?y
 8. Bzianka dzi?kuje Radzie Ministrów
 9. Rzeszów bez Bzianki w 2010 r.
 10. Konserwacja transformatorów
 11. Przeciwnicy u Premiera Tuska
 12. Kostka przy nowej cz??ci szko?y
 13. “Super Nowości” o prote?cie
 14. Demonstracja przy szkole
 15. Bzianka w Rzeszowie od 2010 r.
 16. Wyniki Eurowyborów 2009 r.
 17. Komisja na Eurowybory 2009 r.
 18. Wizytacja biskupia w parafii
 19. Spotkanie Biskupa z grupami
 20. Bp Górny odwiedzi? szkołę
 21. “Nie” dla Bzianki w Rzeszowie
 22. Bzianka obwodem g?osowania
 23. Prace przy wiekowych kapliczkach
 24. Prace wyko?czeniowe w szkole
 25. Doko?czono budow? chodnika
 26. Izolacja fundamentów Domu Ludowego
 27. Bzianka w bud?ecie gminy 2009 r.
 28. Kolejna dewastacja cmentarza
 29. Dzie? Babci i Dziadka 2009 r.
 30. Jase?ka w kościele parafialnym
 31. GC “Nowiny” o konsultacjach
 32. “Gazeta Wyborcza” o konsultacjach
 33. “Gminna Szopka” z Bziank?
 34. Zebranie wiejskie (18 I 2009)
 35. Link do strony na BIP Gminy
 36. Dni wywozu odpadów w 2009 r.
 37. Zapowied? zebrania wiejskiego