W Wielki Piątek 2008 r., jak już wcześniej pisałem, dokonano dewastacji cmentarza parafialnego w Bziance. To wydarzenie napełniło smutkiem wielu mieszkańców, a w szczególności proboszcza parafii Bzianka ks. kan. Jana Kobylarza. Szczególnie poruszający jest fakt, iż tego strasznego czynu dokonano w tak ważnym dla wszystkich katolików dniu.

Również i ja poruszony jestem tym wydarzeniem. Zastanawiam się czemu mają służyć takie zachowania? Trudno próbować je usprawiedliwiać, o zrozumieniu nie wspominając.

Postanowiłem za pomocą krótkiego reportażu fotograficznego, odpowiedzieć na jakże retorycznie brzmiące pytanie: czy się szanujemy?

Myślę, że zbędne są jakiekolwiek komentarze i oskarżenia konkretnych grup lub osób. Wyciągnijmy wnioski – zacznijmy od własnego podwórka.