W Wielki Piątek wieczorem (21 marca 2008 r.) nieznani sprawcy dokonali dewastacji cmentarza parafialnego w Bziance.

Zniszczono płyty nagrobne na 4 grobach, m.in. Andrzeja Świetlika i Jana Kozaka.

Wandale wybili także szyby w oknach kaplicy cmentarnej.