Plan rozwoju naszej miejscowości, który chciałbym Państwu zaproponować nie jest pasmem niekończących się obietnic, ponieważ nie tak pojmuję profesjonalne podejście do planowania. Nie polega ono na obiecywaniu, lecz umiejętnym wskazaniu drogi. Zagadnienia, które chciałbym przedstawić stanowią wskazanie kierunków rozwojowych dla Bzianki. Podjęcie prawidłowego kursu na zmiany i realizowanie konkretnych spraw, rozłożone i zaplanowane na przestrzeni kilku lat, powinno wpłynąć na bardziej dynamiczny rozwój naszej wsi. Program swój oparłem na czterech filarach: infrastruktura, komunikacja, rozwój i tradycja. W podobny sposób chciałbym go także przedstawić. Punktem wyjścia do tych rozważań było postawienie się w roli potencjalnego, przyszłego mieszkańca Bzianki, który chciałby kupić tutaj działkę, postawić dom i osiedlić się.  Plan poniższy jest moją wizją rozwoju na przynajmniej kilka najbliższych lat. Powinien być realizowany bez względu na to kto wygra wybory.

I. Infrastruktura

Drogi

Najbliższa kadencja jest ostatnią, kiedy można pozyskać z Unii Europejskiej duże pieniądze na realizację ważnych inwestycji. Dla Bzianki taką inwestycją powinno być wykonanie asfaltowej drogi do Świlczy. To ważna droga nie tylko dla nas, ale to ważny ciąg komunikacyjny w gminie (skrót np. do Boguchwały), ułatwiający dojazd do Urzędu Gminy. Od dekady nierozwiązana pozostaje także kwestia wykonania 700 m. drogi asfaltowej w kierunku Kielanówki. Obecna perspektywa funduszy unijnych, jak także sąsiedztwo dwóch innych gmin z tą drogą, powinno doprowadzić do wykonania tej drogi w najbliższej kadencji. Konieczne są także ciągłe remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych wewnętrznych dróg gminnych oraz montaż luster drogowych w miejscach niebezpiecznych.

Chodniki

Rozpoczęta w tym roku inwestycja budowy chodnika przy drodze powiatowej, powinna w najbliższej kadencji zostać zakończona, poprzez wykonanie chodnika od Domu Ludowego po drogę w kierunku Nosówki. Chodnik powinien także dalej powstawać na wewnętrznych drogach Bzianki.

Kanalizacja i melioracja

Kanalizacja zostanie prawdopodobnie oddana do użytku w połowie 2015 r. Przed jej uruchomieniem najważniejsze jest jednoznaczne rozwiązanie (nawet przed sądem) kwestii prawnych związanych z poborem opłat za jej wykonanie oraz statusem prawnym przekazanych przed laty odszkodowań. Na początku kadencji powinna zostać przeprowadzona także melioracja rowów, zwłaszcza na końcu Bzianki, który z powodu zarośniętych rowów każdego roku doświadcza podtopień.

Oświetlenie uliczne

Sprawą wymagającą szybkiego załatwienia jest wydłużenie czasu oświetlenia ulicznego oraz jego dostosowanie do pory roku. O realizację tego postulatu mieszkańcy zabiegali bezskutecznie całą mijającą kadencję. Czas oświetlenia powinien obejmować przynajmniej czas kursowania pierwszych i ostatnich w ciągu dnia autobusów. W części sołectw Gminy Świlcza będzie realizowana wymiana oświetlenia na LED-y. Należy zadbać, aby i w Bziance taka wymiana nastąpiła, ponieważ generuje ona oszczędności kilkunastu procent, które można by zaliczyć na poczet dłuższego czasu oświetlenia.

II. Komunikacja

Autobusy

Ważna kwestią, zwłaszcza dla osób starszych oraz dzieci i młodzieży jest podjęcie natychmiastowych kroków w celu przedłużenia części kursów autobusu MPK nr 25 z pętli na ul. Dębickiej do Bzianki. Od 1 listopada 2014 r. na tej linii przybędzie cztery dodatkowe, przedpołudniowe kursy, lecz żaden z nich nie pojedzie do Bzianki. Sytuacja ta wymaga zmiany, także dlatego, że MPK Rzeszów wprowadziło jednolity cennik biletów na trasach kursowania autobusów i cena biletu nie powinna być już kartą przetargową.

Społeczna

Nowoczesne media sprzyjają pogłębieniu komunikacji między mieszkańcami, szybszemu przekazywaniu informacji, informowaniu o swoich działaniach. Z drugiej strony osoby starsze często cierpią na brak informacji, mają trudności z uzyskaniem odpowiedzi i pomocy, gdzie udać się z konkretnym problemem lub jak sporządzić pismo do urzędu. Rozumiejąc te potrzeby przyszły radny powinien uruchomić cotygodniowe dyżury w sołtysówce np. w wymiarze jednej godziny, w czasie których każdy mieszkaniec mógłby uzyskać potrzebną informację i pomoc. Dla mnie jako kandydata, kontakt z mieszkańcami to priorytet. Radny powinien także współpracować ze wszystkimi instytucjami (zwłaszcza Szkołą Podstawową i sołtysem) i grupami działającymi w Bziance.

III. Rozwój

Jedną z najistotniejszych kwestii związanych z rozwojem Bzianki jest wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego na terenach, które mogą być atrakcyjne dla przyszłych mieszkańców. Brak takich planów i możliwości odrolnienia gruntów, odstrasza potencjalnych nabywców. W Bziance takie tereny znajdują się głównie przy drogach do Świlczy i Kielanówki oraz na końcu miejscowości. Napływ nowych mieszkańców to większe wpływy podatkowe do budżetu gminy – to polepszanie jej kondycji finansowej. Napływ nowych mieszkańców to więcej uczniów w naszej szkole. Między innymi z tych powodów uwolnienie terenów pod budownictwo jest kluczem do rozwoju Bzianki. Bzianka powinna także umiejętniej korzystać z bezpośredniego sąsiedztwa miasta wojewódzkiego Rzeszów. Na terenie miejscowości należałoby przewidzieć montaż urządzeń polepszających zasięg telefonii komórkowej oraz Internetu.

IV. Tradycja

W czasie najbliższej kadencji przypadnie kilka ważnych jubileuszy, które powinny zostać w należyty sposób upamiętnione. W 2016 r. będzie to 90-lecie powstania OSP w Bziance. Dwa lata później, w 2018 r. obchodzić będziemy 40-lecie istnienia parafii oraz 110-lecie uruchomienia pierwszych zajęć lekcyjnych w naszej miejscowości. Bzianka, jako sołectwo powinna postarać się także o organizację np. dożynek gminnych. Tradycja przynoszenia wieńca żniwnego z pewnością będzie kontynuowana. Moim osobistym celem jest wydanie dwóch publikacji dotyczących historii wsi i parafii Bzianka.