s. Maria Skwarek               od Serca Pana Jezusa

W Zgromadzeniu od 1983 r. Śluby wieczyste złożyła w 1991 r.

W Bziance od lipca 2012 r.

Przełożona Domu pw. św. Ojca Pio w Bziance.

Dyrektor, nauczyciel i wychowawca w SP Sióstr Nazaretanek w Bziance.

s. Weronika Jurczak          od Jezusa Kapłana

W Zgromadzeniu od 1987 r. Śluby wieczyste złożyła w 1995 r.

W Bziance od lipca 2012 r.

Nauczyciel i wychowawca w SP Sióstr Nazaretanek w Bziance.

s. Wioletta Kulig                 od Jezusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem

W Zgromadzeniu od 2003 r. Śluby wieczyste złożyła w 2011 r.

W Bziance od sierpnia 2012 r.

Pracownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce.

s. Aneta Malak                    od Trójcy Świętej            

W Zgromadzeniu od 1994 r. Śluby wieczyste złożyła w 2002 r.

W Bziance od sierpnia 2013 r.

Nauczyciel w SP Sióstr Nazaretanek w Bziance.

  siostry

We wspólnocie Sióstr Nazaretanek w Bziance żyły także:

s. Marta Domagała

W Zgromadzeniu od 2009 r. Pierwsze śluby złożyła w 2012 r.

W Bziance od sierpnia 2012 r. do lipca 2013 r.

Nauczyciel w SP Sióstr Nazaretanek w Bziance.

Juniorystka skierowana na dalsze studia do Krakowa.

Kopia s. Marta Domagała