Bzianka leży na szlaku Drogi św. Jakuba do Santiago de Compostela.

Droga św. Jakuba, to szlak pielgrzymkowy do sanktuarium Apostoła św. Jakuba Starszego w Santiago de Compostela (Hiszpania). Istniejąca od ponad tysięca lat Droga św. Jakuba jest jednym z najstarszych szlaków pielgrzymkowych, obok szlaków do Rzymu i Jerozolimy. Santiago było ważnym celem pątniczym, dlatego w wielu państwach za przestępstwa skazywano na pielgrzymkę do tego sanktuarium.

Zobacz: Zapowiedź VI etapu Via Regia przez Bziankę w 2013 r.

Zobacz: VI etap Via Regia przez Bziankę – 25 sierpnia 2013 r.

Zobacz: Słup Drogi św. Jakuba w Bziance

Po rewolucji francuskiej znaczenie Drogi św. Jakuba spadło. Do tej ważnej tradycji powrócono w latach 80. XX wieku. Do Santiago pielgrzymowali: bł. Jan Pawe? II i Benedykt XVI. Trasa została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO. Symbolem Dróg św. Jakuba jest muszla.

Od 1986 r. w wielu krajach Europy na nowo wyznacza się Drogi św. Jakuba, budowane na podstawie mapy dawnych średniowiecznych szlaków. Także w Polsce, na Podkarpaciu powstała taka droga, która przebiega po dawnym szlaku Via Regia, na trasie Korczowa-Pilzno i liczy 219 km.

Podkarpacka Droga św. Jakuba na 160 km. przebiega przez Bziankę. Wcześniej zahacza o Malawę, Rzeszów, Kielanówkę i Zabierzów. Z Bzianki droga biegnie do Błędowej Zgłobieńskiej i Iwierzyc, aż po Pilzno.

O położeniu Bzianki na Drodze św. Jakuba informują foldery Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, tablica przy kościele pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, oraz naklejki z symbolem drogi na znaku drogowym w Bziance.

Św. Jakub Starszy był jednym z najbardziej zaufanych uczniów Chrystusa. Był świadkiem wskrzeszenia córki Jaira, Przemienienia na Górze Tabor, modlitwy w Ogrodzie Oliwnym. Ewangelizował na ziemiach obecnej Hiszpanii, później został pierwszym biskupem Jerozolimy.

W 44 r. jako pierwszy z grona Apostołów zginął śmiercią męczeńską – został ścięty mieczem. W średniowieczu miejsce złożenia jego szczątek – Santiago de Compostela stało się miejscem licznych pielgrzymek.

Bardzo ważnym znakiem szerokiego kultu św. Jakuba jest uznanie jego świętości przez kościoły: katolicki, anglikański, ewangelicki, ormiański, koptyjski i prawosławny.