Początkiem 1926 r. w Bziance wśród gospodarzy zrodziła się idea powstania Ochotniczej Straży Pożarnej. W jej pierwszym składzie znaleźli się: Andrzej Świetlik (komendant), Antoni Byk, Jacenty Sarna, Józef Kostur, Józef Kaszuba, Jan Świder, Jan Byjoś, Andrzej Kaszuba, Tomasz Miłek, Tomasz Czach i Tomasz Bijoś.

Początkowo wyposażenie jednostki było ubogie. Strażacy posługiwali się bosakami, drewnianymi konewkami i jednoosobowymi sikawkami ręcznymi. Dzięki przeprowadzonej w latach trzydziestych XX w. zbiórce pieniędzy i płodów rolnych na wsi, udało się zakupić wóz z podwoziem bryczki. Wóz taki musiał być przystosowany do przewożenia pompy. Zaprzęg konny do wozu strażackiego tworzyły dwie pary koni. Zakupiono też zestaw hełmów strażackich, aby strażacy w pełnym umundurowaniu mogli odbywać wartę przed Bożym Grobem w kościele parafialnym w Przybyszówce.

W 1934 r. z funkcji komendanta zrezygnował Andrzej Świetlik, a jego miejsce zajął Tomasz Bijoś. Prócz uczestnictwa w manewrach strażackich Ochotnicza Straż Pożarna w Bziance uczestniczyła w zawodach. Nie odnosiła jednak żadnych znaczących sukcesów. Wszystkie plany rozwojowe zniweczył wybuch wojny w 1939 r. Swoją działalność zawiesiły wszystkie organizacje społeczne i kulturalne.

W 1945 r. powołano nowy zarząd OSP i przywrócono działalność jednostki. Pierwszym powojennym komendantem został Wojciech Kaszuba. Wyposażenie w dalszym ciągu pozostawało ubogie. W 1949 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Bziance liczyła 19 członków. Na wyposażeniu miała: 1 sikawkę ręczną, 29 węży, beczkowóz, 40 m. węży tłoczących, środki alarmowe, zastawy wodne, umundurowanie, uzbrojenie bosakowe oraz drabinę.

W 1952 r. powołano nowy zarząd na czele, którego stanął Bronisław Worosz. Jego następcą do 1976 r. został Anatol Nowak. W ciągu tych lat OSP była organizacją, dzięki której w miejscowości z pomocą mieszkańców wzniesiono Dom Ludowy. W 1986 straż w Bziance otrzymała samochód marki Żuk.

Przełomowy w historii OSP Bzianka okazał się rok 2002. 26-27 maja tego roku straż obsługiwała Nawiedzenie Kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. 14 lipca 2002 r. w Bziance odbył się duży festyn rodzinny zorganizowany przez OSP. W tym samym dniu otwarto nową część Domu Ludowego. Poświęcił go ksiądz proboszcz Jan Kobylarz, a wstęgę przeciął wójt gminy Świlcza Wojciech Wdowik.

W 2003 r. jednostka OSP odebrała także własny sztandar, którego poświęcenie odbyło się 18 maja 2003 r. Jesienią tego samego roku OSP Bzianka przyjęła wniosek o zakupie samochodu typu lekkiego marki Ford. Z wnioskiem o przydział wystąpiono do gminy. O samochód oprócz Bzianki, ubiegała się jeszcze straż ze Świlczy.

Na rozpatrzenie wniosku trzeba było czekać prawie dwa lata. 24 kwietnia 2005 r. w Bziance odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia nowego samochodu. 19 czerwca 2005 r. sześcioosobowa delegacja strażaków z Bzianki wzięła udział w beatyfikacji ks. Władysława Findysza w Warszawie.

Ważną częścią działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Bziance jest uczestnictwo w uroczystościach kościelnych. Strażacy, co roku pełnią służbę wartowniczą przy Grobie Pańskim w czasie Triduum Sacrum. Są obecni w czasie odpustu parafialnego, święta patronalnego strażaków, oraz innych uroczystości. Poczet sztandarowy uczestniczy także w świętach po za miejscowością.

Powyższa historia ma wyłącznie charakter krótkiej informacji.

Nie powinna być traktowana jako całościowe przedstawienie zagadnienia.